Wie 

Je hebt maanden gewerkt aan jouw strategie en doelstellingen zijn helder gedefinieerd. Iedereen binnen de organisatie weet wat zijn persoonlijke doelstellingen zijn maar ondanks alle inspanningen worden ze niet gehaald. Je loopt achter op target en ook de gewenste cultuurverandering verloopt veel te traag.

Is er nog steeds sprake van  bureaucratie en behoefte aan control binnen jouw organisatie? En blokkeren het hokjes denken en het wij versus zij het effectief samenwerken?

Misschien heb je het gevoel dat bepaalde leidinggevenden hun verantwoordelijkheid ontlopen en medewerkers elkaar niet de waarheid  vertellen. Maar voelen ze zich wel veilig genoeg om dit te doen, waardoor  ja zeggen maar nee doen nog steeds aanwezig is? Of is er weerstand tegen verandering waardoor medewerkers passief gedrag vertonen of juist op  ongezonde manier een competitie strijd voeren? Of misschien erger nog, een open machtstrijd voeren of verborgen conflicten aanwakkeren?

Kern

The Human Element Organizational Solutions is een programma dat de interactie tussen medewerkers in organisaties verbeterd.

Inhoud

Het Organisaties die The Human Element duurt 3½ aaneengesloten dagen (9 dagdelen) en is beschikbaar als incompany en open training. Meer gegevens over de trainingsopbouw … Download >

Resultaat organisatie

Organisaties die The Human Element toepassen in hun bedrijfsvoering:

  • Hebben een organisatiecultuur die zich kenmerkt door openheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en betrokkenheid.
  • Bieden medewerkers een veilige omgeving voor  open feedback.
  • Hebben teams en afdelingen die beter met elkaar samenwerken.
  • Hebben meer innovatiekracht door  de ruimte voor initiatief en ondernemerschap.
  • Zijn in staat het aanwezige potentieel aan talenten en vaardigheden beter te spotten en te benutten.
  • Hebben een hogere productiviteit.
  • Hebben minder stress en een lager ziekteverzuim door betrokken medewerkers.
  • Hebben een hogere veerkracht veranderingsbereidheid, veerkracht en wendbaarheid.