Introductie

Always a Choice geeft professionele ondersteuning aan een breed netwerk van trainers die gecertificeerd zijn om te werken met het materiaal van The Human Element, Roestvrij Samenwerken en Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling. Wij bieden certificering programma’s en professioneel trainingsmateriaal aan en organiseren daarnaast seminars en master classes. Always a Choice verzorgt, in samenwerking met ons netwerk, zowel open als in-company trainingen. Neem voor verdere informatie contact met ons op.

Het lef om authentiek te zijn

Het lef hebben om authentiek te zijn staat centraal in alle programma’s van Always a Choice. Als mensen ervaren dat er dingen gebeuren waar zij niet achter staan of waardoor zij geraakt worden, ontstaat de volgende reactie: zij worden passief óf ze gaan de strijd aan.  In beide situaties lopen zij weg van hun gevoel en wat zij echt zouden willen doen of zeggen. Mensen bereiken niet de doelen die zij in het leven of ten aanzien van hun werk hebben gesteld. Het effect van dit ineffectieve gedrag op organisatie niveau is dat de strategie of de organisatiedoelstellingen niet worden behaald. ... lees meer

Wetenschappelijk onderbouwd

Alle programma’s en trainingen van Always a Choice zijn gebaseerd op ervaringsgerichte methoden van het wetenschappelijke onderbouwde model FIRO. FIRO staat voor Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Uit onderzoek van Will Schutz, grondlegger van FIRO, is gebleken dat drie elementaire gedragingen bepalend zijn voor de kwaliteit van samenwerkingsrelaties: Inclusie, Grip en Openheid. ... lees meer

Waarom kies je voor ons:

  • Coaching door de groep.
  • Authentieke trainers die de methodes zelf toepassen tijdens de training.
  • Persoonlijke, transparante, open aanpak.
  • De trainingen zijn compact.
  • Van binnen uit.

Reacties deelnemers

Het was heerlijk om na een geruime tijd weer een paar dagen aan mezelf te werken! Heerlijk om dat te doen in een groep die na een relatieve korte tijd al veel diepgang toonde naar elkaar!
Ben ten Hove, Niet van Steen, Creatieve stadsideeën bv Hellevoetsluis
Deze training heeft voor mij betekend dat ik inzicht heb gekregen in de invloed van mijn agenda/werkzaamheden op mijn “waar te nemen” gedrag en op mijn “gewenste” gedrag. Tevens ben ik tijdens deze training een stukje verder gekomen in het ontdekken van blokkades ten aanzien van mijn eigenwaarde en zelfvertrouwen. Het heeft me opgeleverd dat ik nu in staat ben om doelgericht te gaan werken aan het proces deze blokkades te onderzoeken en indien mogelijk op te heffen. Ook heeft het me opgeleverd dat ik angst die ik niet wilde onderzoeken of voelen, heb onderzocht, gevoeld en beleefd.
Bjørna Rekers, Ravissant, Enschede
De training is voor mij een verdere ontvouwing van mijn zelf. Ik ervaar nu een verdieping van mijn relaties met de mensen waarmee ik leef, werk, plezier maak en sta meer open voor mensen en kansen die op mijn pad komen. Een verrijking van mijn leven.
Maarten Pieters, Beleid & Organisatie, Rosmalen
De training heeft mij geholpen inzicht te krijgen in hoe ik in bepaalde patronen in mijn leven bewust bekwaam kan worden. Ik ben mij er van bewust dat dit nog een hoop ‘training’ vergt, maar ik heb er ongelofelijk veel zin in! De handvaten die de training mij gegeven heeft, gaan mij hierbij zeker helpen.
Robbert Hannink, Doetinchem
De training heeft mij meer inzicht opgeleverd in de theorie van The Human Element. Ik kan de begrippen inclusie, controle en openheid meer op mijzelf toepassen. De eenvoud van de theorie heeft mij erg geraakt. Niet eenvoud in de zin van ‘makkelijk’ of ‘oppervlakkig’, want het is allerminst eenvoudig om hiermee eerlijk naar jezelf te kijken. Voor mij heeft The Human Element een universele waarheid in zich. Ik heb het ervaren als voedsel voor mijn ziel.
Margaret D.M. Roos, Opleidingsadviseur / Trainer, HagaAcademie, Den Haag
De betekenis van deze training voor mij was een ruim moment van bezinning in een periode waarin ik mezelf wat hectisch en onrustig voelde. Er was nauwelijks contact met mezelf te krijgen laat staan dat ik in staat was om contact met mijn omgeving te krijgen. Bezinning op mijn authentieke persoon en vooral hoe ik dit vertaal naar mijn gedrag. Waar zitten de onvolkomenheden en hoe word ik gezien door mijn omgeving? Deze inzichten zijn me weer helder geworden met voor mij als uitgangspunt: de eerste waarheid eerst.
Frank Rutten, Avoine, Nijmegen