Artikelen en nieuws uit ons nationale en internationale netwerk.

Vier nieuwe trainers in Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling

Wij zijn erg blij te kunnen delen dat wij er weer vier nieuwe trainers in Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling bij hebben gekregen.

We willen Tina De Vits, Leo Grandia, Hanna Naus en Bas van Beek van harte feliciteren en ze veel plezier wensen om succesvol aan de slag te gaan met Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling.

klotrainers130415

Tina, Leo, Hanna en Bas van harte gefeliciteerd en veel succes gewenst.

 

Master Training Implicit Career Search

Ludo Hof en Sjaak Kolvenbach hebben, samen met 5 andere trainers uit het internationale netwerk, met succes de master opleiding Implicit Career Search gevolgd. Hierdoor wordt het mogelijk trainers voor Implicit Career Search (Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling in Nederland) in het Nederlands op te leiden.

ICStraining

De eerste Nederlandstalige training staat al gepland van 1 t/m 4 oktober 2014.

 

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling

Steve Miller

  • Wanneer stond je voor het laatst drie dagen stil bij hoe uniek je bent?
  • Neem je wel eens de tijd om na te denken van welke baan je ’s morgens blij wakker zou worden?

Veel mensen stellen zichzelf deze vragen nooit. Toch zijn het belangrijke vragen omdat de antwoorden hierop iets zeggen over je persoonlijke drijfveren. De antwoorden op deze vragen geven je inzicht in wat je echt belangrijk vindt en wat je echt wilt bijdragen. Tijdens deze training ontdek je jouw persoonlijke drijfveren en ga je op basis hiervan je werkdoelen (her)ontdekken. Vervolgens ga je de stappen uitwerken om deze werkdoelen te realiseren …. Download >

Feedback van deelnemers en organisaties na deelname aan Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling is 15 jaar geleden door Steve Miller in Canada ontwikkeld en sindsdien verder ontwikkeld en verbeterd. Hieronder presenteren wij graag een aantal reacties van deelnemers, trainers en opdrachtgevers, het succesverhaal van Max Burgers en een aantal onderzoeksresultaten die het succes onderstrepen. … Download >

Wat is Human Element?

Will Schutz, Ph.D.

The Human Element is een door Will Schutz, Ph.D. ontwikkelde methode om mensen beter te laten samenwerken. Het creëert een klimaat waarin groepen hun mogelijkheden volledig benutten doordat iedere deelnemer bijdraagt, iedereen open en eerlijk is en elk persoon verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar gedrag en gevoel …. Download >

 

Oorsprong van The Human Element

Will Schutz, Ph.D.

In 1952 kreeg Will Schutz, Ph.D. van de United States Navy de opdracht samenwerken. Zijn onderzoek heeft geleid tot de FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) theorie en de FIRO-B® methode. Dit eerste onderzoek hielp het leger teams te vormen die voor 75 % van de tijd productief waren ten opzichte van 50 % voor het onderzoek. Echter, Schutz was niet tevreden. Hij vroeg zich af waarom het maar 75 % was. Hoe kon de andere 25 % worden verklaard? …. Download >

 

Meer over Concordantie

Don White

Na jaren het Concordantie besluitvormingsproces op praktische wijze in het dagelijkse leven te hebben gebruikt, heb ik geleerd hoe je hiermee enorme fouten kunt maken en eveneens hoe je het succesvol kunt inzetten. In mijn werk met vakbondsteams bij Procter & Gamble, waren we in staat Concordantie succesvol en consequent te gebruiken en hiermee meetbare en vaak verrassende resultaten te behalen …. Download >

 

Let op je taalgebruik

Ethan Schutz

Productiviteit verbeteren werkt door zelfbewustzijn en goed samen te werken met anderen. In onze poging om dit te doen geloven we vaak dat we dit moeten doen door elkaar netjes, met respect en erg beleefd aan te spreken. Jammer genoeg is netjes, met respect en beleefd vaak de code voor het niet zeggen wat je werkelijk bedoelt. De prijs van het niet zeggen wat je werkelijk bedoelt kan heel hoog zijn. Mensen maken meestal wel het onderscheid in wat we werkelijk bedoelen zelfs als we netjes, respectvol en beleefd zijn. Echter, door onze pogingen om anderen omzichtig te benaderen en dit netjes te doen, komt dit vaak als een katapult terug bij communicatie en samenwerking. Het verslechtert de relatie, verstoort de communicatie en het heeft een negatieve invloed op onze organisatie …. Download >