Ludo Hof
Ludo Hof
Met meer dan 35 jaar ervaring in het bedrijfsleven en ruim 50 implementaties van nieuwe IT systemen, weet ik 100% zeker dat de mens de alles bepalende factor is om succes te bereiken.

Systemen, procedures en organisatieschema’s zijn ondersteunend maar als de menselijke factor vergeten wordt gaat het echt niet werken.

De FIRO-Theory en de op basis daarvan ontwikkelde trainingen verschaffen mij inzicht in het verlammende effect dat onze, vaak ingesleten, communicatiewijze heeft op samenwerking binnen organisaties.

De eenvoud van het model en het langdurige effect dat deelname aan de trainingen heeft, zijn voor mij de kracht van deze benadering.

Door internationaal samen te werken met een netwerk van trainers en coaches die dit materiaal gebruiken, blijf ik me ook persoonlijk ontwikkelen en me daardoor met veel plezier inzetten voor de verdere uitbouw van het netwerk.