Doelgroepen

Impact

De impact van de programma’s van Always a Choice gaan verder dan alleen de persoon die deelneemt aan de betreffende training. Voor professionele coaches, consultants en trainers levert het volgen van de verschillende programma’s een beter inzicht op in het eigen proces, adviesvaardigheden, gedrag, gevoel, zelfbeeld, verdedigingsmechanismen en valkuilen. Zowel in de uitvoering als in het offerte traject.
 • Hebben beter begrip van de dynamiek tussen hen en de cliënt, waardoor zij kunnen anticiperen op gedrag in het coachingsproces.
 • Kunnen met de theorie en de elementen van de programma’s de behoefte van de coachee makkelijker herkennen.
 • Kunnen het Cornerstone programma aanbieden als “kroon op het werk” van het coachingsproces.
 • Hebben de beschikking over de praktische en krachtige The Human Element methodes om coachees bewust te laten worden van hun gedrag, gevoel en eigenwaarde in relatie tot zichzelf en anderen.
 • Kunnen eenvoudiger anticiperen op defensief gedrag van hun opdrachtgever(s) en de mensen binnen de organisatie.
 • Hebben sneller inzicht in individuele gedragingen, onderliggende motieven en groepsdynamiek binnen de organisatie.
 • Vergroten hun creativiteit in aandragen van organisatorische oplossingen.
 • Zijn effectiever in het benoemen van de daadwerkelijke problemen en creatiever in het aandragen van gepaste oplossingen.
 • Hebben de beschikking over de praktische en krachtige The Human Element methodes om opdrachtgevers bewust te laten worden van hun gedrag, gevoel en eigenwaarde in relatie tot zichzelf en anderen, op basis waarvan:
  • De samenwerking binnen de organisatie en met andere organisaties verbeterd kan worden;
  • Daadwerkelijk handen en voeten worden gegeven aan leiderschapsprogramma’s, talent development en cultuurveranderingsprogramma’s door de ontwikkeling van bewuste, open en betrokken medewerkers en leidinggevenden.
 • Kunnen direct de trainingen uit het programma volledig,  of gedeeltelijk, aan hun portfolio toevoegen en aanbieden aan klanten.
 • Hebben de beschikking over professioneel trainingsmateriaal.
 • Kunnen op basis van de gedachtegang en onderdelen van The Human Element eigen trainingsconcepten en maatwerktrainingen ontwikkelen.
 • Verrijken hun portfolio met een aanpak die in korte tijd enorm veel mogelijk maakt bij klanten en échte verandering bewerkstelligt.
 • Hebben de beschikking over de praktische en krachtige The Human Element methodes om opdrachtgevers bewust te laten worden van hun gedrag, gevoel en eigenwaarde in relatie tot zichzelf en anderen.
 • Praktische en krachtige methodes voor de analyse van je automatische piloot bij het geven van trainingen.
  Krachtige methodiek om de deelnemers van trainingen bewust te laten worden van hun eigen gedrag en keuzes en de achtergrond daarvan.
 • Kunnen ondersteunen bij het realiseren van werkelijk bewustzijn en daarmee aan de slag gaan.
 • Beter inzicht in hun eigen proces, leiderschapsvaardigheden, gedrag, gevoel, zelfbeeld, verdedigingsmechanismen en valkuilen. Hierdoor krijgen zij mensen makkelijker mee omdat er een hoger begrip is van sociale en individuele dynamiek.
 • Conflictoplossend vermogen wordt vergroot en draagt bij aan een hoge mate van creativiteit bij organisatorische vraagstukken.
 • Daadwerkelijk handen en voeten voor leiderschap op basis van vrijheid en vertrouwen.
 • Een makkelijke en snelle weg naar dienend leiderschap, waarmee je zelf veel efficiënter kunt managen.
 • Snelheid, vaart en daadkracht door openheid, eerlijkheid en vertrouwen centraal te stellen.
 • Praktische en krachtige methodes voor de ontwikkeling van productieve en effectieve netwerken in organisaties.
 • De kans om op basis van werkelijk inzicht zaken anders aan te pakken.
 • Inzicht in het eigen proces en verminderde defensiviteit. Snel inzicht in individuele en sociale dynamiek. Conflict oplossend vermogen en hoge mate van creativiteit in organisatorische vraagstukken. Doortastendheid bij werving en selectie zonder daarbij uitvoerig gebruik te hoeven maken van psychologische test e.d.
 • Efficiënte stappen voor culuurverandering.
 • Krachtige en praktische methodes voor zelfreflectie van medewerkers en analyse en optimalisatie van het functioneren van teams en samenwerkingsverbanden.
 • De kans om werkelijk impact te hebben op de cultuur van organisaties.
 • Rustiger en meer uitgebalanceerd familielid.