Veel gestelde vragen

/Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen2016-11-09T14:57:51+02:00
Wat is The Human Element benadering?2013-11-08T16:32:57+02:00

The Human Element benadering is een benadering voor het herkennen en oplossen van menselijke kwesties op de werkvloer – gebrek aan verantwoordelijkheid, ongezonde competitie, geheimzinnigheid, vijandigheid, territorium kwesties, etc. Zij biedt efficiënte en transformatieve verandering voor jouw organisatie, wat ertoe leidt dat mensen meer hun doelen bereiken en als individu, team en organisatie beter presteren. Door openheid en eerlijkheid te verhogen en onproductief defensief gedrag te verlagen creëert The Human Element omgevingen van openheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, innovatie en betrokkenheid.

Wat zijn de doelen van The Human Element?2013-11-08T16:36:00+02:00

De algemene doelstellingen van de aanpak van The Human Element zijn:

 • Het maximaliseren van individueel potentieel
 • Het maximaliseren van team potentieel
 • Het maximaliseren van organisatie potentieel
Hoe verhoudt zich dit tot het bedrijfsleven?2013-11-08T16:39:28+02:00

De meeste bedrijven besteden hun energie en middelen aan strategie, doelen, processen en het zoeken naar betere, snellere en efficiëntere werkwijzen. Echter, vaak ontbreekt de focus en energie voor de menselijke verandering die nodig is om deze specifieke gebieden te ondersteunen. The Human Element helpt de zichtbare en de verborgen obstakels in jouw organisatie, die een strategie of proces kunnen saboteren, weg te nemen.

Hoe kan ik The Human Element in mijn organisatie toepassen?2013-11-08T16:39:50+02:00

The Human Element kan toegepast worden bij een verscheidenheid aan zakelijke gebieden. Het is toepasbaar op ieder organisatorisch proces waar menselijke interactie de uitkomst beïnvloedt, inclusief teamprestaties, leiderschap, kwaliteitverbetering, generen van inkomsten, veiligheid, innovatie, klantenservice, verandermanagement, samenwerking, management vaardigheden en loopbaanontwikkeling.

Specifiek, wat is het voordeel voor mij en mijn organisatie?2016-11-09T14:57:52+02:00

The Human Element benaderingen leiden tot:

 • Verhoogde productiviteit
 • Minder personeelswisselingen
 • Betere implementatie
 • Sneller op de markt
 • Hogere kwaliteit
 • Verbeterde innovatie en probleemoplossing
 • Grotere flexibiliteit en vermogen te veranderen

Wat kan je in jouw organisatie verwachten:

 • Verhoogde eerlijkheid en oprechtheid
 • Verminderd defensief gedrag – bespaart tijd, moeite en ergernis
 • Beter teamwerk, meer samenwerking en doelgerichtheid
 • Meer verantwoording
 • Verbeterde leiderschapsvaardigheden
 • Hoger niveau van betrokkenheid
 • Hoger niveau van vertrouwen
 • Meer respect voor verscheidenheid
Is The Human Element een benadering om Emotionele Intelligentie te verhogen?2013-11-08T16:51:52+02:00

Ja, sterker nog, The Human Element helpt mensen niet alleen bewust te worden van hun eigen gedrag maar gaat een niveau dieper om de onderliggende oorzaken aan te pakken – de gevoelens onder het gedrag – en biedt een hulpmiddel om emotionele blokkades te laten verdwijnen. Dit resulteert vaak in hogere emotionele intelligentie.

Is The Human Element een benadering om Sociale Intelligentie te verhogen?2013-11-08T16:52:02+02:00

Ja, sterker nog, The Human Element biedt een veilige omgeving voor mensen die willen werken aan vaardigheden om hun eigen reacties te sturen, defensiviteit te verlagen, om te gaan met moeilijke gesprekken, conflicten op te lossing en groepsbesluiten te nemen. Daarnaast helpt The Human Element mensen meer persoonlijke focus, energie en helderheid te verwerven.

Moet ik samen met mijn team dit proces doorlopen? Moeten we het tegelijkertijd doen?2013-11-08T16:59:33+02:00

Je kunt het individueel doen maar wanneer je geïnteresseerd bent in het versterken van de productiviteit van jouw team en het verbeteren van relaties en vertrouwen tussen teamleden, dan is het aanbevolen het proces als team te doorlopen. De methode waar The Human Element uit voortkomt is het bouwen van compatibele teams binnen de U.S. Navy en wordt sindsdien door vele organisaties gebruikt.

Wat maakt The Human Element anders dan andere benaderingen?2013-11-08T17:00:08+02:00
 • Het lost problemen op meerdere niveaus op – individueel, team en organisatie – door gebruik te maken van een eenvoudige methode, de FIRO theorie.
 • Het werkt op emotionele diepgang. Werken op een emotioneel niveau creëert een blijvende verandering in gedrag.
 • De methode voegt wetenschappelijke en ervaringsgerichte leermethodes samen om holistische verandering te creëren – door bewust FIRO gebaseerde instrumenten te gebruiken, door onbewust visualisaties en non-verbale methodes te ervaren en interpersoonlijk door eerlijke feedback. Dit leidt tot diepgaande, langdurige veranderingen in gedrag, veel meer dan benaderingen die uitsluitend gedrag of cognitieve benaderingen gebruiken.
 • Het is wetenschappelijk onderbouwd. FIRO theorie is een van de meest gebruikte theorieën voor trainingen.
 • Flexibiliteit. The Human Element kan aan de specifieke kwesties en omstandigheden van jouw organisatie aangepast worden.
Is The Human Element coaching?2013-11-08T17:00:15+02:00

Coaching is een aspect van de benadering van The Human Element. Coaching met The Human Element basisprincipes kan gebruikt worden om zowel het geleerde van The Human Element training te versterken als te verdiepen. Terwijl The Human Element training plaatsvindt in groepen, kan The Human Element team en individuele coaching doorlopende ondersteuning bieden wanneer de kennis toegepast wordt in de werkomgeving.

Wat is FIRO?2016-11-09T14:57:52+02:00

FIRO® (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) is een uitgebreide en veel gebruikte theorie over interpersoonlijke relaties, ontwikkeld door Will Schutz, PhD. en geïntroduceerd in 1958 in het boek FIRO: A Three-Diensional Theory of Interpersonal Behavior. Schutz ontwikkelde de theorie oorspronkelijk om de interactie tussen mensen te voorspellen en te meten, met als doel goed functionerende teams samen te stellen.

In de loop van de jaren is dit uitgebreid onderzocht en is het bewezen

De methode is:

Eenvoudig
Makkelijk te gebruiken bij het helpen van individuen, teams en organisaties; eenvoudig toe te passen bij training, consulting en coaching.

Krachtig
Voor het begrijpen van menselijk gedrag en motivatie in een breed scala aan situaties.

Uitgebreid
De drie basis dimensies – inclusie, grip en openheid – beschrijven de dynamiek van individuen, paren, teams & organisaties, waardoor andere modellen overbodig zijn.

FIRO theorie beschrijft drie niveaus van menselijke interactie: gedrag, gevoel en zelfbeeld:

Gedrag Inclusie Grip Openheid
Gevoel Belangrijk Competent Aardig
Zelfbeeld Vol leven
Mijzelf belangrijk vinden
Zelf bepalen
Mijzelf competent vinden
Zelfbewust
Mijzelf aardig vinden

 

De op FIRO gebaseerde methodes bevatten Element B: Gedrag (oorspronkelijk FIRO-B), Element F: Gevoel (oorspronkelijk FIRO-F) en Element S: Zelfbeeld, in aanvulling op diverse andere vormen van Elementen van Bewustzijn.

In de vroege jaren 1980, als onderdeel van de ontwikkeling van The Human Element, werd de theorie herzien en uitgebreid, de oorspronkelijke dimensie van Affectie veranderd in Openheid en het niveau Zelfbeeld werd toegevoegd.

*FIRO® is een geregistreerd merk bij Consulting Psychologists Press.

 

Wat is Element B? Hoe is dit gerelateerd aan The Human Element?2013-11-08T17:00:58+02:00

Element B

Element B: Gedrag (Behavior) is een psychometrische evaluatie die is gebaseerd op de FIRO theorie van Will Schutz, Ph.D. Het meet de interpersoonlijke voorkeuren op het gebied van Inclusie, Grip en Openheid en biedt een maatstaf voor het verschil tussen getoond en gewild gedrag.

Het primaire doel van Element B is informatie te verstrekken over het vergroten van zelfbewustzijn. Mensen gebruiken Element B:

 • Om effectievere leiders en managers te worden
 • Ter ondersteuning bij coaching
 • Bij het faciliteren bij de ontwikkeling van hoog presterende teams
 • Om samenwerkingsvaardigheden op te bouwen en conflicten op te lossen
 • Om klantenservice te verbeteren
 • Om persoonlijke en interpersoonlijke effectiviteit te verbeteren

 Een integraal onderdeel van The Human Element benadering

Will Schutz heeft Element B ontwikkeld als onderdeel van zijn uitgebreide methode om menselijke kwesties binnen organisaties aan te pakken, The Human Element genaamd. In aanvulling op Element B gebruikt The Human Element diverse andere op FIRO gebaseerde methodes, Elementen van Bewustzijn, en een verscheidenheid aan ervaringsgerichte leermethodes die leiden tot serieuze verbeteringen van de prestaties van individu, team en organisatie.

De Elementen van Bewustzijn – gebaseerd op de FIRO theorie

De Elementen van Bewustzijn vormen een geïntegreerde serie van methodes die zijn ontwikkeld om de verschillende aspecten van menselijk functioneren en menselijke relaties te meten. Zij vormen de ruggengraat van de aanpak van The Human Element voor organisatorische transformatie.

Op FIRO gebaseerde Elementen van Bewustzijn omvatten:

Individueel – gebruikt om persoonlijke motivatie en gedrag te begrijpen

 • Element B: Gedrag (oorspronkelijk FIRO-B)
 • Element F: Gevoel (oorspronkelijk FIRO-F)
 • Element J: Geschikte baan
 • Element S: Zelfbeeld
 • Element E: Zelfvertrouwen

Relationeel – gebruikt om problemen op te lossen en werkrelaties te verbeteren

 • Element W: Werkrelaties
 • Element T: Openheid (Eerlijkheid)

Organisatorisch – gebruikt om organisatorische kwesties te herkennen en op te lossen

 • Element O: Werkklimaat

Een unieke trainingsaanpak die is gebaseerd op psychometrische instrumenten

Het primaire doel van Element B is informatie te verschaffen voor het vergroten van zelfbewustzijn. Verhoogd zelfbewustzijn verbetert jouw begrip van waarom je je op een bepaalde manier gedraagt, waardoor je als leider, manager of teamlid effectiever kunt zijn. In plaats van jou de antwoorden te geven of wat zij denken dat je zou moeten doen, creëren Element B trainers een omgeving waar je jouw eigen uitkomsten beoordeelt en je eigen interpretatie maakt – helpen jou met de kennis van wat de uitkomsten voor jou op dit moment betekenen. Element B meet geen vaste eigenschappen en probeert  je niet te classificeren voor een bepaalde categorie of stijl – het is geen evaluatie. Er bestaan geen “goede” of “foute” uitkomsten.

Op Element B gebaseerde training helpt mensen:

 • Te focussen op het begrijpen van menselijk gedrag en interactie om problemen op te lossen in plaats van de schuldige aan te wijzen.
 • Te begrijpen hoe mensen in een werkomgeving functioneren en helpt hen de relaties tussen elk gedragspatroon en zijn consequenties te herkennen.
 • Volledig bewust te worden van hun eigen gedragspatronen en consequenties. De vijand is zelfbedrog. Zodra je zelfbedrog vermindert en zelfbewust bent, is wat je ook doet jouw bewuste keuze.
Wat is FIRO-B? Hoe is dit gerelateerd aan The Human Element?2016-11-09T14:57:52+02:00

Aanpak

truth_awareness_choiceThe Human Element is gebaseerd op drie grondbeginselen voor verandering:

 • Eerlijkheid – Eerlijkheid is de grote vereenvoudiger. Het verbetert de effectiviteit van organisaties door teams, besluitvorming en individuele prestaties effectiever, sneller en uiteindelijk winstgevender voor de organisatie te maken.
 • Keuze – Het principe keuze creëert verantwoordelijkheid. Alles wat tussen mensen gebeurt is het resultaat van de keuzes die ieder persoon heeft gemaakt – zowel bewust als onbewust. Ieder van ons is 100% verantwoordelijk voor zichzelf en onze situatie en niemand heeft schuld.
 • Bewustzijn – Hoe hoger ons niveau van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, hoe meer ons gedrag rationeel is en niet defensief.

Wanneer deze principes worden toegepast in organisaties, veranderen veel van onze algemene overtuigingen over de werkwijze van mensen, wat resulteert in een reeks nieuwe uitgangspunten.

Aannames van de aanpak van The Human Element

Wanneer de belangrijkste principes van The Human Element – eerlijkheid, keuze en bewustzijn – worden toegepast, veranderen veel van onze algemene overtuigingen over de werkwijze van mensen. Deze nieuwe uitgangspunten kunnen diepgaand effect hebben op ons werk, onze relaties en ons leven.

Eigenwaarde

Algemene overtuiging: Focussen op eigenwaarde als zodanig neemt energie weg van productief werk. Feel-good activiteiten zouden moeten worden uitgevoerd, of helemaal niet, in de vrije tijd van de werknemer. Werk is een plek om je te concentreren op het werk en niet op persoonlijkheden.

The Human Element overtuiging: Eigenwaarde is de kern van ieder mens, het centrum waar creativiteit, motivatie en productief werk zich bevinden. Een belangrijk doel van de organisatie is de eigenwaarde van alle medewerkers te verhogen.

Eerlijkheid

Algemene overtuiging: Mensen zouden de waarheid moeten vertellen zoals zij die kennen, oordeelkundig, ervoor zorgen de gevoelens van anderen niet te kwetsen, privacy te behouden en kwetsbaarheid te vermijden. Veel mensen kunnen niet omgaan met eerlijkheid. Zij worden boos, strijdlustig of raken ondersteboven. Managers moeten het vertellen van de directe waarheid over personeelsaangelegenheden, salarissen, dreigende ontslagen en bedrijfsgeheimen vermijden.

The Human Element overtuiging: In de meeste organisaties is het aantal bedrijfsgeheimen minimaal. Er bestaan veel minder bedrijfsgeheimen dan over het algemeen wordt gedacht. Geheimen zijn vergif. Hoe meer organisaties de hele waarheid vertellen, des te gezonder en productiever het is. Mensen zijn beter in staat om te gaan met de waarheid dan dat er van hen wordt gedacht.

Teamwork

Algemene overtuiging: Teamwork wordt bereikt door de verduidelijking van team doelen en missies, door waardering en erkenning van het scala aan rollen (poortwachter, ideeën generator, etc.), stijlen (analytisch, emotioneel, etc.) en door verbeterde communicatie en onderhandelingsvaardigheden.

The Human Element overtuiging: Slecht teamwork komt in de eerste plaats niet voort uit verschillen tussen leden maar eerder uit starheid (standpunten waar te star aan vastgehouden wordt). Starheid komt voor wanneer mensen een laag zelfbeeld hebben, defensief en angstig zijn (bijvoorbeeld om onbekwaam te zijn). Om starheid op te lossen en teamwork te verbeteren kan er het beste open en eerlijk met angsten om worden gegaan.

Empowerment

Algemene overtuiging: Management door deelname, waarbij iedereen input geeft voor de beslissing die de leider vervolgens neemt, het is een mechanisme voor het empoweren van medewerkers.

The Human Element overtuiging: Empowerment wordt alleen bereikt door macht te geven. Medewerkers die empowered zijn, staan op hetzelfde niveau als de leider en de finale beslissing wordt alleen genomen als iedereen het eens is.

Verantwoordelijkheid

Algemene overtuiging: Het is belangrijk dat voor iedere taak iemand verantwoordelijk is. Daardoor kunnen we, wanneer iets fout gaat, verantwoordelijkheid en schuld toekennen en kan het probleem sneller worden opgelost.

The Human Element overtuiging: Wanneer iets fout gaat is iedereen die erbij betrokken is 100% verantwoordelijk en krijgt niemand de schuld. Daardoor zit iedereen in hetzelfde team om het probleem op te lossen.

Functioneringsgespek

Algemene overtuiging: De manager werkt met de werknemer samen om de prestatie van de werknemer te verbeteren door te onderhandelen over de arbeidsverwachtingen, een beoordeling te schrijven, een sturende en ondersteunende feedback sessie en door gedrag te bespreken in plaats van de persoon.

The Human Element overtuiging: De prestatie van een werknemer hangt grotendeels af van de relatie tussen de werknemer en de manager. Daarom worden verbeterde prestaties veel meer bereikt wanneer eerst de relatie tussen deze twee mensen wordt verbeterd.

Verandering

Algemene overtuiging: Om verandering teweeg te brengen schrijven medewerkers zich in voor een formeel of informeel programma, stellen doelen, plannen deadlines, plannen procedures, creëren mijlpalen, bouwen veiligheidscontroles in en belonen succes.

The Human Element overtuiging: Deze verandermethodes werken wanneer iedereen die erbij betrokken is de beslissing heeft genomen te veranderen. Zo niet, dan heb je het jojo-dieet effect (20 kg afvallen en meer aankomen). Mensen moeten leren waarom ze niet willen veranderen, wat de payoff is voor niet te veranderen en wat hun angst is voor de nieuwe staat. Wanneer dit helder voor hen is en zij beslissen te veranderen, zal het programma werken.

Ethiek

Algemene overtuiging: Mensen handelen ethisch wanneer zij verleiding vermijden, worden beloond voor ethisch gedrag en zwaar worden bestraft voor overtredingen. Ethiek is een kwestie van gedrag en moraal, gemotiveerd door interne waarden en gezag.

The Human Element overtuiging: Wanneer mensen zich goed voelen over zichzelf, gedragen zij zich ethisch en krijgen hier een goed gevoel van. Ethisch gedrag dat voortkomt uit angst is instabiel en kwetsbaar voor verleiding.

Stress

Algemene overtuiging: Stress wordt verminderd door verlaagde werkdruk, vrije tijd, meditatie, biofeedback en psychotherapie. Veel aandacht moet worden gegeven aan mensen met stressvolle banen.

The Human Element overtuiging: Hoewel dit nuttige technieken zijn, bereiken deze niet het echte probleem: namelijk waarom mensen ervoor kiezen stress te voelen. Sommige mensen voelen stress bij alles wat zij doen; anderen met dezelfde baan voelen nooit stress. Wanneer mensen zich bewust worden dat zij stress kiezen en ontdekken wat de payoff is voor stress te voelen, kunnen zij beslissen een andere keuze te maken.

Besluitvorming

Algemene overtuiging: Beslissingen moeten objectief en niet subjectief worden genomen. Iedereen moet zich “professioneel” gedragen (dat wil zeggen, over gevoelens heen stappen).

The Human Element overtuiging: Gevoelens bestaan. Wanneer iedereen bewust met gevoelens omgaat, deze te uiten, te betrekken bij finale beslissingen en er bewust van te zijn wanneer deze nuttig zijn of verstoren, leiden gevoelens tot verbeterde creativiteit.

Leiderschap

Algemene overtuiging: De leider moet visie hebben, mensen werven die achter de visie staan en besluitvaardig en snel handelen.

The Human Element overtuiging: Leiders moeten alle talenten van de groep mobiliseren, inclusief hun eigen talenten. De meest gekwalificeerde mensen en de mensen die het meest door de beslissing worden getroffen nemen de beste beslissingen en deze beslissingen worden snel geïmplementeerd met een minimale weerstand.

 

Wie was Will Schutz, Ph.D.?2016-11-09T14:57:52+02:00

willchlkbdWill Schutz, Ph.D.

Will Schutz ontving zijn Ph.D. van UCLA in 1950. Tijdens de Koreaanse oorlog in 1952 werd hij teruggeroepen naar de U.S. Navy en deed onderzoek naar het begrip en de voorspelling van hoe een bepaalde groep mannen zou samenwerken. Dit resulteerde in zijn eerste boek, FIRO: A Three-Dimensional Theory of Interpersonal Behavior (1958), waarin de Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO) theorie werd gepresenteerd samen met een aantal meetinstrumenten inclsuief FIRO-B®, een methode die ontwikkeld is om de interactie tussen twee mensen te voorspellen. Na de marine onderwees hij en deed onderzoek op verschillende instituten waaronder Harvard, de University of Chicago en de University of California in Berkeley. Ondanks dat hij succesvol was, had hij ook het gevoel dat hij tegen de grenzen van traditionele technieken werd geduwd.

In de late jaren 195 kwam hij in contact met een psychotherapeutische groep voor jonge psychiaters, opgezet om hen te helpen meer over zichzelf te leren voordat zij zouden beginnen met het helpen van anderen. Als lid van de groep werd van hem verwacht de waarheid te vertellen, de feedback van anderen te horen over hoe zij zich werkelijk over hem voelden en zichzelf te openen voor de wereld van gevoelens. Dit was in zijn woorden “een angstaanjagend plezier”. Tegen het midden van de jaren 1960 begon hij een intrigerend contrast te zien. Op de Albert Einstein Medical School in de Bronx New York, keek hij hoe psychiaters hun psychotherapie groepen leiden. Op hetzelfde moment begon hij te werken met de National Training Laboratories (NTL) in Bethel Maine en T-groepen (“T” staat voor training) te leiden. Hij ontdekte dat het werk en de resultaten van de T-groep leiders, die vanuit het traditionele professionele oogpunt werden gezien als “onbevoegd”, creatiever, diepgaander, sneller en effectiever dan het geval was in het hart van de psychiatrische instelling.

Hierdoor geïnspireerd bestudeerde Schutz zoveel mogelijk nieuwe technieken op het gebied van menselijk gedrag, inclusief psychosynthesis, psychodrama, bio-energetica, Rolfing en gestalt therapie. Gemeenschappelijk was dat zij allemaal gebruik maakten van non-verbale methodes, vooral beweging en visualisatie. Hij begon delen van deze niet traditionele methodes op te nemen in zijn eigen groepstechnieken. Begin 1967 schreef hij de bestseller Joy: Expanding Human Awareness, waarin hij de technieken samenvatte die hij had geleerd, evenals andere die hij had bedacht en uitlegde hoe ze te gebruiken.

Hij was nog steeds succesvol in de academische wereld en adviseerde diverse organisaties maar had weinig energie voor zijn baan. Dus verhuisde hij eind 1967 naar Esalen Institute, een groeicentrum in Big Sur Californië, waar hij werd gestimuleerd, geënthousiasmeerd en gemotiveerd zijn eigen creativiteit te gebruiken. Daar bood hij encounter groepen aan – trainingen waarin de ideeën van de T-groepen, met de ervaringsgerichte methodes die hij had geleerd, werden opgenomen. Daarnaast studeerde en probeerde hij verschillende aanpakken – fysiek, psychologisch en spiritueel – voor de ontwikkeling van het volledige potentieel van ieder persoon en iedere interactie tussen mensen. Terwijl hij in Esalen was schreef hij een aantal boeken waaronder Here Comes Everybody (1971), een vervolg op Joy en Elements of Encounter (1973) waarin hij de principes van de encounter groepen beschreef.

Het doel van deze methode is bij te dragen aan de ontwikkeling van meer zelfbewustzijn, open organisaties en mensen met meer zelfvertrouwen. Het is onze wens dat de ontwikkeling van de menselijke factor op zijn minst gelijke trend houdt met de ontwikkeling van de technologie. Wanneer we ons van de enorme kracht van waarheid bewust zijn, herkennen we onze capaciteit om ons eigen leven te bepalen en onze angst te overwinnen om open en eerlijk naar onszelf te kijken, waardoor we grenzeloze hoogtes van productiviteit en persoonlijke voldoening binnen onze organisaties, relaties en onszelf bereiken. Will Schutz, Ph.D.

In 1975 verliet hij Esalen en begon hij zijn wetenschappelijke werk te integreren in het ervaringsgerichte materiaal dat hij had geleerd. Profound Simplicity (1979), besprak zijn besef dat de aanpakken die hij had bestudeerd – encounter groepen, visualisatie, gestalt therapie, psychodrama, acupunctuur, bio-energetica, Rolfing, de Feldenkrais methode, aikido en tai chi – allemaal hetzelfde doel hadden, de realisatie van het volledige menselijke potentieel.

In 1980 creëerde hij The Human Element, waarbij hij gebruik maakte van zijn ervaring met het menselijke potentieel, zijn werk met de FIRO theorie en de FIRO modellen. The Human Element werd als eerste uitgetest bij organisaties als Kodak, Esso, Ampex, Mattel, United Buscuit en de U.S. Army. Vanuit deze eerste ervaringen werden de grondbeginselen eerlijkheid, keuze en bewustzijn uitgekristalliseerd en kreeg The Human Element vorm. In de loop van het creëren van dit oeuvre herzag hij de FIRO theorie en de FIRO modellen en breidde deze uit en creëerde een geïntegreerde set modellen: De Elementen van Bewustzijn. Deze modellen, specifiek ontwikkeld voor training, werden opgenomen in The Human Element. Zijn laatste twee boeken omvatten de inhoud van The Human Element: The Truth Option (1984) en The Human Element (1994).

Van 1980 tot 2001 creëerde Schutz, samen met zijn vrouw Ailish, een internationale gemeenschap van deelnemers en beoefenaars – individuen, leiders, trainers, consultants, coaches en organisatie ontwikkelingsspecialisten – die was gewijd aan de grondbeginselen van The Human Element. In 2001 gekocht door Business Consultants Inc. uit Japan, wordt The Human Element nu geleid door de zoon van Will, Ethan Schutz, wiens bedrijf The Schutz Company is aangewezen om het werk van The Human Element voort te zetten.

*FIRO® is een geregistreerd merk bij Consulting Psychologists Press.

Kan ik een erkende The Human Element trainer worden?2013-11-08T17:02:18+02:00

Licentie Human Element Practitioner Programma

Het Licensed Human Element Practitioner programma is de volgende stap in het beheersen en toepassen van The Human Element. Dit programma empowered je om te oefenen met The Human Element en geeft je de middelen om de aanpak te gebruiken bij organisatie ontwikkelingsadvies, coaching en facilitering.

De training certificeert je om Human Element trainingen te geven en Human Element organizational solutions en de elementen van bewustzijn te gebruiken bij training, consulting en coaching. Als onderdeel van het programma heb je de mogelijkheid jouw persoonlijke ervaring met The Human Element te verdiepen, te oefenen met het faciliteren van de belangrijkste onderdelen van het programma en met een senior trainer jouw plannen hoe je dit materiaal gaat gebruiken te overleggen. Daarnaast biedt het programma je de kans verschillende toepassingen te onderzoeken op het gebied van leiderschapsontwikkeling, team building, klantenservice, onderhandeling, besluitvorming en prestatie verbetering.

Afgestudeerden mogen zichzelf Licensed Human Element Practitioners (LHEPTM) noemen en hebben toestemming alle Human Element materialen te gebruiken en te kopen, inclusief werkboeken, training materialen en op FIRO® gebaseerde instrumenten.

Voor wie

Het LHEP programma is bestemd voor externe consultants, professionals op het gebied van organisatie ontwikkeling, trainers, coaches, facilitators, HR professionals en leiders van ieder niveau. Het is geschikt voor individuen die verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van het organisatie klimaat of mensen die nieuw zijn op het gebied van menselijke relaties. Het wordt eveneens aanbevolen voor executives die effectievere leiders willen worden en individuen die op zoek zijn naar verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Opmerking: Deelname aan The Human Element training, Deel 1 (Cornerstone), Leiderschap door The Human Element, of The Human Element (vijfdaagse) training is nodig om deel te nemen aan het Licensed Human Element Practitioner programma.

Voor coaches

 • Een methode die gebruikt kan worden voor team en individuele coaching
 • Een manier om de coaching procedure en einddoelen te verhelderen
 • Een gestructureerde aanpak die consistent is met grotere organisatie ontwikkelingsinterventies

Voor consultants en professionals op het gebied van organisatie ontwikkeling

 • Een scala van instrumenten en modules die toepasbaar zijn op allerlei consulting situaties
 • Een methode die speciaal ontwikkeld is voor dynamische menselijke systeemveranderingen
 • Een organisatie klimaatonderzoek (Element O) en middelen voor volledige veranderingsinterventies

Voor trainers

 • Substantiële oefening / training in een unieke manier van het faciliteren van groepen
 • Een effectief model om volwasseneneducatie en de behoefte aan het overwinnen van belemmeringen om te leren aan te pakken
 • Transformerende trainingservaring ondersteund door geïntegreerde psychometrische instrumenten

Voor leiders

 • Hulpmiddelen om menselijke kwesties direct aan te pakken wat leidt tot duurzame resultaten
 • Verbeterde leiderschapsvaardigheden en zelfvertrouwen door verhoogde sociale intelligentie
 • Een middel om het individuele, team en organisatie potentieel te maximaliseren
Lijkt het op MBTI, DiSC, Six-Sigma of ISO 9000?2013-11-08T16:57:53+02:00

Nee. The Human Element is een ervaringsgericht proces dat is gebouwd rond psychometrische instrumenten. MBTI en DiSC zijn uitsluitend instrumenten, zonder specifieke, ervaringsgerichte methodiek of handvaten voor het creëren van verandering. Six-Sigma en ISO 9000 zijn processen en standaarden voor kwaliteitsverbetering. Zij houden zich niet bezig met de menselijke factoren.